Na realitnom trhu v Pezinku pôsobím už od roku 1997.


Celé to začalo, keď sme s manželom v tej dobe kupovali náš dom a musela som zvládnuť vybaviť všetko potrebné na úradoch či v banke a ubezpečiť sa, že naša kúpa prebehne z každého hľadiska v poriadku.


Bolo to tažké, brali sme si veľký úver a rodičia nás od tejto veľkej investície a zároveň veľkého bremena, odhovárali. No podarilo sa nám to a získali sme nový domov, v ktorom sme vychovali naše deti a bývame v ňom doteraz.


Tie momenty nájdenia a nadobudnutia svojho nového domova boli pre moju kariéru rozhodujúce. Uvedomila som si, že by ma táto práca bavila, že vidím zmysel v pomáhaní ľuďom na ceste k ich vlastnej nehnuteľnosti.


Pôsobím a zameriavam sa na okres Pezinok, som tu doma.


V mojej ponuke sa však častokrát objavia aj nehnuteľnosti v iných častiach Bratislavského či Trnavského kraja.


Danica Tomašových - majiteľka kancelárie

Danica Tomašových - majiteľka kancelárie

Kvalifikovaný finančný agent
Národnej Banky Slovenska


Overený člen Združenia
realitných kancelárií

Naši partneri
Taktiež spolupracujeme s advokátskou kanceláriou JUDr. Vojtecha Hovátha a súdnou znalkyňou v odbore Stavebníctvo a odvetví Odhad hodnoty nehnuteľností - Ing. Zuzanou Satinovou.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.